Dikenli tel eskilere ait olan bir çit şekli olup genellikle bir bölgenin etrafını belirlemede kullanılmaktadır. Önceleri tahta olan direkler yardımıyla çekilmekteyken, son dönemlerde artık beton direklerle kullanılmaya başlanmıştır ve de beton direkli çit şeklinde de adlandırılmaktadır. Dikenli tel genel olarak kontrol edildiğinde açık olan arazi çevrelerinin sınırlarının belirlenmesinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Dikenli tel nedir diye merak ediyorsanız şu şekilde de ifade edebiliriz. Üretimi kablo ile benzerlik taşıyan fakat dış yüzeyinde plastikle ve farklı iletken maddelerle kaplı olmayan tel türleridir. Dikenli tel birbirinden ayrı iki düz telin burulma yöntemiyle sarılması ve kuvvetlendirilmesi sonucu meydana getirilmektedir. Dikenli tel olarak nitelendirilmesi ise belli aralıklarda çift tel üzerine sonradan ek telin sarılarak bükülmesi sonucu oluşan sivri çıkıntıları sebebiyle dikenli tel olarak adlandırılmıştır. Dikenli tel dikkat ederseniz savunma sanayi ve belli toprak parçalarının sınırlarının belirlenme işlemleri için de kullanılmaktadır. Genel olarak dikenli tel kullanım alanları ise toplu konut, askeri tesisler, sanayi tesisleri, rafineriler, ülke sınırları, doğal gaz boru hatları, enerji merkezleri, fabrikalar, ceza evleri ve tarlalar şeklinde olmaktadır